Important Dates

 

24.2.2017:     Pradosham;  Maha Sivarathri

26.2.2017       Amavasai

04.3.2017.      Kruthigai 

10.3.2017.       Pradosham    

11.3.2017.        Masi Magam; Masi Chathurdhasi Nataraja Abhishekam

12.3.2017.      Powrnami

14.3.2017         Beginning of Tamil Month, Panguni;Karadayan Nonbu

 16.3.2017        Sankatahara Chathurthi

  25.3.2017        Sni Maha Pradosham

Naayanmar Gurupoojai :

26.2.2017          Ko sengatchozha  Nayanar 

26.3.2017.         Dhandiyadigal  nayanar_ 

03.4.2017.          Gananatha nayanar 

05.4.2017.         Munaiyaduvar Nayanar

22.4.2017.          Karaikal Ammaiyar