Important Dates

16.7.2020 : Beginning of Tamil month, Aadi

18.7.2020: Sani Maha Pradosham

20.7.2020: Aadi Amavasai,

24.7.2020 : Aadi pooram

31.7.2020 : Varalakshmi vratham

02.8.2020 : Aadi 18th day (Aadi perukku)

03.8.2020 : Powrnami, Yajur Upakarma

01.8.2020: Sani Maha pradosham

04.8.2020  : Gayathri Japam

07.8.2020: Maha sankatahara Chathurthi

11.8.2020 : Gokulashtami

12.8.2020 : Aadi Kruthigai

16.8.2020,: Maha Pradosham

17.8.2020  Beginning of Tamil month, Aavani

19.8.2020:  Sarva Amavasai

22.8.2020  : Sama Upakarma:Vinayaka Chathurthi

28.8.2020 : Aavani moolam

30.8.2020 : Maha pradosham

31.8.2020: Thiruvonam. Nataraja Abishekam

01.9.2020: Umamaheswara vratham

02.9.2020: Mahalaya paksha aarambam

08/9.9.2020 : Kruthikai

NAYANMAR GURUPUJAS:

13.7.2020  Eyarkon kalikkaama nayanar

27.7.2020  Perumizhalai Kurumba nayanar

28.7.2020 : Sundaramurthi Nayanar, Seraman perumal nayanar

30.7.2020: Kaliya nayanar, Kotpuli nayanar

12.8.2020  : Murthi nayanar, Pugazh chola nayanar

15.8.2020: Kootruva nayanar