Important Dates

 

13.2.2018:     Pradosham;  Maha Sivarathri

15.2.2018       Amavasai

22/23.2.2018.  Kruthigai 

27.2.2018.       Maha Pradosham    

28.2.2018.       Masi Chathurdhasi Nataraja Abhishekam

01.3.2018.       Masi Magam

05.3.2018         Sankatahara Chathurthi

14.3.2018         Maha Pradosham

Naayanmar Gurupoojai :

04.3.2018          Eripaththa   Nayanar 

11.3.2018.         Kaari  nayanar_