Important Dates

05.07.2022: Ani Thirumanjanam Nataraja Abhishekam

10 7.2022: Beginning of Chathurmasyam

11.07.2022: Soma vara Maha Pradosham

13.07.2022: Powrnami Vyasa Puja

16.07.2022: Sankatahara Chathurthi

17.07.2022: Dhakshinayana Punya Kalam

23.07.2022 : Adi Kruthigai

25.07.2022 : Maha Pradosham

28.07.2022: Adi Amavasyai

.01,08.2022: Adi Pooram

05.08.2022: Vara Lakshmi Vratham

09.08.2022 : Maha Pradosham

11.08.2022 : Rig,Yajur Upakarma

12.08.2022 : Gayathri Japam

15.08.2022 : Sankatahara Chathurthi

19.08.2022 : Kruthigai, Gokulashtami

24.08.2022: Pradosham

27.08.2022  :Amavasyai

30.08.2022 Sama Upakarma

31.08.2022 Vinayaka Chathurthi

05.09.2022; Avani Moolam

09.09.2022: Nataraja Abishekam(Avani Chathurdasi)

10.09.2022: Powrnami

11.09.2022: Beginning of Mahalayapaksham

13.09.2022: Sankatahara Chathurthi

14.09.2022 ; Maha Barani

16.09.2022: Kruthigai

23.09.2022: Pradosham; Gaja Chayai

25.09.2022: Mahalaya Amavasyai

26.09.2022: Beginning of Navarathri Festival

NAYANMAR GURUPUJAS:

24.07.2022 Moorthi Nayanar, Pugazh Chozha Nayanar

26.07.2022 Kootruva nayanar

04.08.2022 Peumizhalai Kurumba Nayanar

05.08.2022: Sundara Murthy Nayanar, Seraman Perumal Nayanar

07.08.2022: Kaliya Nayanar, Kotpu;i Nayanar

26.08.2022: Pugazhthunai Nayanar, Adhipatha Nayanar

27.08.2022: Ilayankudi mara Nayanar

03.09.2022: Kulachirai Nayanar

05.09.2022: Kungiliya kalaya Nayanar

04.10.2022 Enathinatha Nayanar