Important Dates

03.05.2021 : Sri Nataraja Abhishekam; Chithirai Thiruvonam

09.05.2021: Maha Pradosham

11.05.2021: Amavasai

12.05.2021 : Kruthigai

14.05.2021 : Akshaya Thruthiyai

17.05.2021 : Sankara Jayanthi

21.05.2021 : Nerur Sadasiva Brahmendral Aradhanai

24.05.2021: Maha Pradosham

25.05.2021  : Powrnami; Vaikasi Visagam

07.06.2021; Maha Pradosham

08.06.2021: Kruthigai

10.06.2021: Amavasai

NAYANMAR GURUPUJAS:

05.05.2021  Thirunavaukkarasu nayanar

11.05.2021  Siruthonda nayanar

13.05.2021 : Mangayarkkarasiyaar nayanar

17.05.2021: Naminandhi adigal Nayanar; Sekkizhaar Swamigal

18.05.2021: Somasimara Nayanar

28.05.2021: Thirugnanasambandar, Neelanakkar, Neelakanda Yaazhpanar, Muruganar

07.06.2021  : Kazharsinga nayanar

02.06.2021: Eyarkon Kalikkama Nayanar

13.07.2021: Manikka Vasagar

14.07.2021: Amarneedhi Nayanar