Important Dates

17.10.2020 : Beginning of Tamil month, Aipasi (Thula) and Navarathri

25.10.2020: Saraswathi Puja& Ayudha Puja

26.10.2020: Vijaya Dhasami

28.10.2020 : Maha Pradosham

31.10.2020 : Powrnami;Maha Annabishekam

02.11.2020 : Kruthikai

12.11.2020 : Maha Pradosham

14.11.2020: Deepavali; Kedara Gowri Vratha Puja

14.11.2020  : Sarva Amavasai

15.11.2020: Skandha Sashti Arambam; Guru Peyarchi; Kadaimugam

16.11.2020 : Beginning of the Tamil month,Kaarththikai 1st Somavaram; Sankabishekam at Siva Temples

20.11.2020 : Skandha Sashti

23.11.2020,: 2nd Somavaram

27.11.2020  Maha Pradosham

28.11.2020:  Barani Deepam

29.11.2020  : Sarvalaya/Thiruvannaamalai Deepam;Kruthikai

30.11.2020 : Powrnami; 3rd Somavaram

03.12.2020 : Sankatahara Chathurthi

07.12.2020: 4th Somavaram; Kala Bhairavashtami

08.12.2020: Mahadevashtami

12.12.2020: Sani Maha pradosham

14/12.2020 :5th Kruthika Somavaram ;

Amavasai; Thiruvisanallur Ganga Snanam

16.12.2020: Beginning of Tamil month, Margazhi ( Dhanur)

22.12.2020: Dhanur Viyathi Padham

27.12.2020: Maha Pradosham

30.12.2020: Powrnami;Ardhra; Nataraja Abishekam and Ardhra dharisanam

NAYANMAR GURUPUJAS:

19.10.2020  Poosalar nayanar

21.10.2020  AiyadigalKadavakon nayanar

31.10.2020 : Thirumular nayanar

01.11.2020: Ninraseer Nedumara nayanar

02.11.2020  :Idangazhi nayanar

07.11.2020: Saththi nayanar

18.11.2020: Moorga Nayanar

19.11.2020: Sirappuli Nayanar

29.11.2020: Ganampulla Nayanar

08.12.2020: Meipporul Nayanar

09.12.2020: Anaya Nayanar

16.12.2020: Saakkiya Nayanar

23.12.2020 : Vayilar Nayanar

30.12.2020 : Sadayanar Nayanar