Important Dates

10.03.2021 : Maha Pradosham

11.03.2021: Maha Shivarathri

13.03.2021: Amavasai

19.03.2021 : Kruthigai

26.03.2021 : Maha Pradosham

28.03.2021 : Pownami; Panguni Uthiram

31.03.2021 : Sankatahara Chathurthi

09.04.2021: Maha Pradosham

11.04.2021  : Amavasai

14.04.2021: Beginning of Tamil New Year, ” Pilava”

NAYANMAR GURUPUJAS:

22.03.2021  Gananatha nayanar

24.03.2021  Munayaduvar nayanar

31.10.2020 : Thirumular nayanar

31.03.2021: Karaikal Ammayar

08.04.2021  :Dhandiyadigal nayanar